Dane Zajc: V besedah

pesmi in odlomki iz drugih tekstov

Beletrina, 2020

476 strani

ISBN 978-961-284-632-9

 

Bogata knjiga V besedah je osebni poklon Danetu Zajcu (1929–2005) ob njegovi 15-letnici smrti in lanskoletni 90-letnici rojstva. Zasnovala sta jo Jerneja Katona Zajc in Aleš Šteger, ki v uvodu pojasni, da sta pesnikov portret ustvarila »skozi izvirna besedila in neke vrste zasebni, intimni Zajčev besednjak.« Knjiga obsega 17 poglavij, ki si sledijo kronološko, od Zajčevega otroštva do zrelih let, pri čemer so poglavja razdeljena na tematske sklope. Te določajo ključne besede oziroma gesla (na primer belo, kepa pepela, ogenj, misel, voda, reka), ki najbolj zaznamujejo posamezno Zajčevo življenjsko in ustvarjalno obdobje. Knjiga tako zajema vse vidike njegovega delovanja, saj poleg odlomkov iz pesmi in iger vključuje tudi predavanja, intervjuje, eseje, izjave v medijih, pričevanja sodobnikov itd., prinaša pa tudi še nekaj neobjavljenih del. V besedah tako ponuja poglobljen pregled Zajčevega opusa in nam ustvarjalca hkrati približa kot človeka.