Peter Huchel: Pod koreniko osata

Peter Huchel: Pod koreniko osata

izbrane pesmi
izbor, prevod in spremna beseda: Aleš Šteger
Litera, 2002
ISBN: 961-6422-05-7

O KNJIGI


Vzhodnonemški klasik, ki je rad bral kitajske klasike. Legandarni ustanovitelj in urednik revije Sinn und Form, most med kulturami v času hladne vojne in kasneje razočaran disident. Huchlovo pesniško ustvarjanje je mogoče deliti na dve estetsko dokaj ločeni obdobji. Zgodnejše obdobje sega od prvih objav v dvajsetih letih preteklega stoletja pa vse do prvih povojnih let. Te pesmi so združene v dveh zbirkah – Deški ribnik, ki jo je Huchel tik pred izidom leta 1932 zaradi političnih razmer v Nemčiji umaknil, in Pesmi, ki je izšla leta 1948. Kasnejše, zrelo obdobje predstavljajo pesmi iz zbirk Ceste, ceste, Prešteti dnevi in Deveta ura, iz katerih je sestavljen tudi izbor v zbirki Pod koreniko osata.

 

BRALNA POKUŠINA


POD KORENIKO OSATA

 

 

Pod koreniko osata

prebiva zdaj govorica,

neodvrnjena,

v kamnitih tleh.

Zapah ognja,

ki je zmeraj bila.

 

Položi svojo roko

na to skalo.

Topo ožilje kovin

drhti.

Poletje

je izpraznjeno,

rok je potekel.

 

Sence v podrasti

že nastavljajo

svojo mrežo.